Att använda termer som alla kan förstå.

Perfekt Particip, Gerundium och 3:e person singular. Som språklärare som har pluggat språk i flera år så är det lätt att använda sig av sådana termer som en självklarhet trots att eleverna sitter där som ett frågetecken. 

Då måste man stanna upp. Fråga eleverna “Förstår ni vad jag snackar om?” och om de inte gör det så måste man förklara på deras nivå för att de ska förstå och sedan kunna utvecklas till en högre nivå.   

Jag hade en gång en vuxen elev om inte visste vad ett substantiv var för något. Först blev jag chockad. “Vem vet inte vad ett substantiv är för något?” men jag insåg sedan att detta inte behövde vara en självklarhet bara för att det var det för mig. Denna elev hade inte gått klart gymnasiet men han hade en yrkesutbildning. Han arbetade som snickare. Vad kan jag om snickeri liksom? Där finns det säkert termer som inte jag känner till. Jag förklarade därför för honom vad ett substantiv var för något. “Ord man kan sätta ett och en framför”. Då förstod han. Nästa lektion hade han redan lärt sig att böja de spanska substantiven. Han var inte den enda som hade lärt sig något nytt. Jag lärde mig att det är viktigt att stanna upp och fråga eleverna om de förstår även när det handlar om saker som är självklara för en själv. Detta är första steget för att eleverna ska kunna höja sin nivå och förstå mer avancerade saker.

Denna iakttagelse gäller inte bara språklärare. Att använda termer som alla kan förstå är en viktigt tanke att ha med sig när man ska försöka kommunicera med någon överhuvudtaget.

Och för er som undrar, här kommer en liten bra bild över exempel på ordklasser.

ordklasser

Leave a Reply